หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
อบต.มะนาวหวาน ร่วมเข้าชมงานมหรสพสมโภช รัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 [ 25 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 


 
อบต.มะนาวหวานรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน (มอบเช็ค 17 พ.ค. 2562) [ 23 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
อบต.มะนาวหวานดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 30
 


 
อบต.มะนาวหวานดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 38
 
 
     


 
อบต.มะนาวหวาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 ณ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี [ 19 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 84
 


 
อบต.มะนาวหวาน ร่วมกับอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการประชุมเวทีชาวบ้านและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2564 [ 6 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 90
 
 
     


 
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง ดีกระโทก ท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน [ 6 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 114
 


 
อบต.มะนาวหวาน ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแต่งไทยของจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 135
 
 
     


 
อบต.มะนาวหวาน ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง ณ สวนราชานุสรณ์ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 147
 


 
อบต.มะนาวหวาน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน [ 21 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 134
 
 
     


 
อบต.มะนาวหวานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เดินรณรงค์แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่อง แยกก่อนทิ้ง ณ บริเวณตลาดท่าปลามะนาวหวาน หมู่บ้านภายในตำบลมะนาวหวาน และโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน [ 21 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 147
 


 
อบต.มะนาวหวานดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาปัญหาและการแก้ไขขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ปี 2562 คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง ในวันที่ 14 มกราคม 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 135
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2559